Yoksa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimize Hala Gelmediniz Mi ?

Çene Cerrahisi

Çene Cerrahisi

Çene Cerrahisi

Çene Cerrahisi, her yaşta bireylerin ağız ve çene yapısında ki yaralanmaları ve bozuklukları düzeltmek için gerekli tedavileri uygulayan alandır.
Installation of the expander, preparation for the photo protocol
20 lik dişler; ağızda diş dizisinin en sonunda süren ve en geç çıkan dişlerdir. Genelde bu dişler 17 – 22 yaşlar arasında ağızda görülmeye başlarlar. 20 yaş dişinin pozisyonu, bulunduğu dokulara ve komşu dişlerine zarar verip vermemesi durumuna göre diş çekimine ya da ağızda kalmasına karar verilmelidir. Çenelerde yeterli yer bulunması, çene ve diş boyutları arasında uygun bir oran bulunması, bu dişlerin sürme pozisyonları göz önünde bulundurulmalıdır. Diş eti altında (bir kısmı ya da tamamı) gömük kalmış olanlar ile tamamen kemik içinde gömük kalmış olan dişlerin çekilmesinde yarar vardır.

Gençlik çağlarında gerekli diş tedavileri yapılmayıp erken dönemde çekilmiş 1.büyük azı dişi ve 2.büyük azı dişi nedeni ile ağızda diş eksikliği varsa, yirmi yaş dişlerinin korunması için gerekli tedavilerinin yapılması gereklidir. Daha sonraki dönemlerde bir diş köprüsü protezi yapılması gerekli olduğu durumlarda, yirmi yaş dişleri ile gerekli diş tedavileri yapılabilecektir. Aksi taktirde diş köprüsü protezi uygulama şansı olamayacağı için bir hareketli diş protezi uygulaması gerekliliği ortaya çıkabilir.

20 yaş dişi gömük kalma derecelerine göre sınıflaması;

Tamamen kemik içinde gömük kalmış yirmi yaş dişleri,

Kemik içinde olmayıp diş eti içinde gömük kalmış yirmi yaş dişleri,

Bir kısmı ağza açılmış, bir kısmı diş eti altında kalmış yirmi yaş dişleri,

Normal şekilde tamamen sürmüş yirmi yaş dişleri.

Bu sıralama, yirmi yaş dişlerinin diş çekiminin en zor ve komplikasyonlu olduğu durumdan daha kolay olay diş çekimi vakalarına göre yapılmıştır.

Yirmi yaş dişlerinin çene kemiği içinde sürüş şekline göre sınıflaması;

Önde bulunan diğer dişler ile aynı pozisyonda, çiğneme yüzeyleri birbiri ile aynı hizada olan dişler,

Çiğneme yüzeyinin önünde olan dişlerle farklı derecelerde eğik durduğu dişler,

Çiğneme yüzeyinin komşu dişlerin yan yüzeyine tamamen değdiği (90 derece ile) dişler. Burada ise diş çekimi en kolay olandan daha zor olana doğru bir sıralama vardır.

20 yaş dişinin sebep olabileceği sorunlar şunlardır;

Dişin etrafında yada kökünde kist-tümör oluşumu,

İltihap nedeni ile çene ağrısı, açıp kapatmakta zorluk, diş eti iltihabı,

Öndeki dişlere baskı nedeni ile diş çapraşıklığı,

Çok ihmal edilmesi durumunda diş apsesi,

Ağız içinde yada yüzde şişlikler,

Diş çürüğü ve bakteri birikimi nedeni ile ağız kokusu.

20 yaş dişinin pozisyonunun kötü olması, bu dişe diş fırçası ve diş ipi ile ulaşmayı zorlaştırır. Bu nedenle bu dişler çok kısa sürede çürüyebilirler. Kişinin ağız ve diş bakımı yeterli olsa bile bu dişlere ulaşabilmeleri ve yeterli diş temizliği yapabilmeleri mümkün olamayabilir. Böyle bir durumda çok daha erken yaşlarda sürmüş dişlerde hiç bir diş çürüğü bulunmaz iken, yirmi yaş dişlerde diş çürükleri görülebilir. Bu durum tamamen dişin pozisyonu ile ilgilidir. Ayrıca; yirmi yaş dişlerinin çürümesi temasta olduğu 2.büyük azı dişinin de sürekli olarak diş çürüğü etkeni bakteriler ile temasta olmasını ve onun da kısa sürede çürümesine yol açabilir.

Diğer Hizmetlerimize Göz Atın